Lista artykułów kategorii Sprawy obywatelskie

Wolontariat

Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca po

Sprawy obywatelskie

Uprawnienia obywatela do społecznej kontroli władzy – podstawy prawne

Podstawą dla kontroli społecznej i działań strażnika jest jawność działania instytucji publicznych i finansów publicznych. Gwarantuje ją art

Sprawy obywatelskie

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) – jednoosobowy organ władzy państwowej, pełniący funkcję ombudsmana. Urząd został ustanowiony w Polsce z dn

Sprawy obywatelskie

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna - postawa, która charakteryzuje się dobrowolnym i aktywnym działaniem na rzecz pozytywnych zmian w najbliższym otocz

Sprawy obywatelskie

7 zasad konsultacji społecznych

1. Dobra wiara Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych ra

Sprawy obywatelskie

Konflikt interesów w kontekście społecznej kontroli władzy

Konflikt interesów może mieć miejsce kiedy stykają się sfera publiczna z prywatną. Nie zawsze musi mieć postać i przerodzić się w korupcję.

Sprawy obywatelskie

Budżet obywatelski – podstawowe zasady

Podstawową wartością, która jest fundamentem budżetu obywatelskiego jest to, że o wyborze do realizacji i finansowania danych projektów decyduj

Sprawy obywatelskie

Rola obywatela w państwie demokratycznym

W XX wieku prawa obywatelskie posiadane bez względu na religię, rasę, poglądy czy majątek, zostały przyznane społeczeństwom demokratycznym. Ro

Sprawy obywatelskie

Społeczeństwo obywatelskie w Polsce

  Termin „społeczeństwo obywatelskie” został wprowadzony do języka polskiego w 1949 roku do jednego z tłumaczeń Marksa przez komunistycz

Sprawy obywatelskie

chore dziecko

  założyciel: aetas   Dziecko nadpobudliwe (ADHD) (1882) Dodaj do ulubionych Powiadamiaj o nowych wątkach Powiadamiaj o no

Sprawy obywatelskie