Lista artykułów kategorii Sprawy obywatelskie

Wolontariat

Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca po

Sprawy obywatelskie

Uprawnienia obywatela do społecznej kontroli władzy – podstawy prawne

Podstawą dla kontroli społecznej i działań strażnika jest jawność działania instytucji publicznych i finansów publicznych. Gwarantuje ją art

Sprawy obywatelskie

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) – jednoosobowy organ władzy państwowej, pełniący funkcję ombudsmana. Urząd został ustanowiony w Polsce z dn

Sprawy obywatelskie

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna - postawa, która charakteryzuje się dobrowolnym i aktywnym działaniem na rzecz pozytywnych zmian w najbliższym otocz

Sprawy obywatelskie

7 zasad konsultacji społecznych

1. Dobra wiara Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych ra

Sprawy obywatelskie

Wzory postaw obywatelskich

Wzory postaw obywatelskich

Każdy obywatel państwa demokratycznego winien być świadom możliwości, jakie daje mu ten ustrój. Dlatego też każdy powinien podejmować dział

Sprawy obywatelskie

Konflikt interesów w kontekście społecznej kontroli władzy

Konflikt interesów może mieć miejsce kiedy stykają się sfera publiczna z prywatną. Nie zawsze musi mieć postać i przerodzić się w korupcję.

Sprawy obywatelskie

Budżet obywatelski – podstawowe zasady

Podstawową wartością, która jest fundamentem budżetu obywatelskiego jest to, że o wyborze do realizacji i finansowania danych projektów decyduj

Sprawy obywatelskie

Rola obywatela w państwie demokratycznym

W XX wieku prawa obywatelskie posiadane bez względu na religię, rasę, poglądy czy majątek, zostały przyznane społeczeństwom demokratycznym. Ro

Sprawy obywatelskie

Społeczeństwo obywatelskie w Polsce

  Termin „społeczeństwo obywatelskie” został wprowadzony do języka polskiego w 1949 roku do jednego z tłumaczeń Marksa przez komunistycz

Sprawy obywatelskie