Kontakt

Fundacja Pomocy Dzieciom „Świat to za mało!”

Gdów 636

32-420 Gdów

www.swiattozamalo.pl

e-mail: fundacja@swiattozamalo.pl