Projekt

Przedsięwzięcie „Jesień życia – wiosna aktywności” jest realizowane przez Fundację Pomocy Dzieciom „Świat to za mało!” (głównego organizatora) oraz partnerów społecznych – Szkołę Podstawową nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego w Olkuszu oraz Klub Seniora „Radość”. Odbywa się dzięki współfinansowaniu i wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.

Głównym celem podejmowanych działań jest pobudzenie aktywności obywatelskiej seniorów, przekazanie im odpowiednich narzędzi (wiedzy, umiejętności) do pracy wolontariackiej i działań na rzecz lokalnego środowiska. Osoby te do tej pory nie otrzymały takiego wsparcia, a chętnie uczestniczyłyby w różnych formach aktywności społecznej. Dzięki współpracy z SP 10 do działań na rzecz lokalnej społeczności włączy się też młodzież.

Uczestnicy mogą skorzystać z szerokiej oferty – każdy znajdzie coś interesującego, ciekawego, nowego dla siebie.

Proponujemy m.in. szeroką gamę szkoleń, udział w upiększaniu i rewitalizacji przestrzeni miejskiej, spotkania integracyjne lokalnej społeczności.

Ważnym elementem przedsięwzięcia jest niniejszy portal obywatelski. Ma on trzy główne działy, ale jeśli tylko znajdą się autorzy kolejnej tematyki – zostanie ona utworzona. Na początek proponujemy:

  • Obywatel; sprawy związane z aktywnością publiczną, monitoringiem administracji, problemami mieszkańców itp.
  • Ogród w mieście; dla obywatelskich akcji rewitalizacji przestrzeni miejskiej: zaniedbanych klombów, skwerów, sprzątania otoczenia.
  • Zobacz, jak; służący wymianie doświadczeń seniorów i młodych ludzi. W formie pisanej, dźwiękowej i wideoporad możemy sobie przekazywać cenną wiedzę nt. współczesności, ale też zapomniane umiejętności.

Zapraszamy serdecznie wszystkich do włączania się w nasze działania! Będziemy o nich na bieżąco informować.